Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
jeannotramambazafy.overblog.com

jeannotramambazafy.overblog.com

Promotion pour le développement culturel et social de Madagascar

Publié le par Jeannot Ramambazafy

F I S A O R A N A

« Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha toy izao ahy » I Kor. 15/10

Misaotra an’Andriamanitra izahay noho ny nanomezany anay ny malalanay

Ny Vadiny:

RASOAMANARIVO Mariette

Ny Zanany:

RAMIANDRISOA Denis Luc sy RASOARISEHENO Barivololoniaina ary zanany aman-jafiny

RAKOTONDRASOAVA Mamy Andrianirimbahoaka sy RATOMPOARISOA Antoinette ary zanany aman-jafiny

RAVALOSON Milijaona sy RAZAFINDRANGORY Farahanitriarivo ary zanany aman-jafiny

RAKOTONDRASOAVA Rasoarimanana Barilalao

ANDRIAMAROTAFIKATOHANAMBAHOAKA Ralaisoavamanjaka sy RASOAVOLOLONA Voahangy ary zanany

RAKOTONDRASOAVA ANDRIAMANDRESY Todisoa sy RAKOTONDRAZAFY Harinivo ary zanany RAVELONANOSY Andriamihaja sy RAVOLOLONIAINA Ando ary zanany

ANDRIAMIARINARIVO Mamy sy Dr RASOARIMBOAHANGY Miarintsoa ary zanany aman-jafiny

Ny Rafozany, Ny Taizany, Ny iray tampo aminy sy ny vadiny, Ny Fianakaviana manontolo,

dia maneho fisaorana ombam-pakatelemana anareo rehetra tonga nidodododo nankahery azy ireo noho ny fodiamandrin’ny malalany :

RAKOTONDRASOAVA GEORGES

Loholona

Mpanao gazety

Tale nanorina ny Gazety Telonohorefy

Nahazo ny “PENINA VOLAMENA” ho an’ny mpanao gazety

Filoham-boninahitry ny CJD (Club des Journalistes Doyens)

Solombavam-bahoakan’I Madagasikara teo aloha

Grand-Croix de 2ème Classe de l’Ordre National Malagasy

Izay nivahiny teto an-tany nandritran’ ny 77 taona

Mankasitraka ireo tsy afaka ihany koa, nefa tsy nitsahatra nitrotro am-bavaka ny fianakaviana mandritra ireny fotoana nanjombona ho azy ireo ireny. Ankehitriny, tsara levenana ny maty, ary heni-kaja, heni-boninahitra ny velona, tsy nohadinoinareo. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana, Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly fitia anareo.

Miala tsiny ihany koa ho an’ireo izay tsy tratra antso, noho ny hafenohan-drano be loatra.

Izaho ny fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay”.

(Jaona 11: 25-26)

Articles récents

Hébergé par Overblog