Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
jeannotramambazafy.overblog.com

jeannotramambazafy.overblog.com

Promotion pour le développement culturel et social de Madagascar

Publié le par Jeannot Ramambazafy
HERY RAJAONARIMAMPIANINA. AOKA IZAY FA NY MARINA TSY HO FATY NA OVIANA NA OVIANA

COMMENT CE CANDIDAT DE DERNIERE MINUTE A TROMPE SON MONDE

TALOHAN'NY PRAOPAGANDY ITY, TAO ANATIN'NY BIRAO NAHA MINISITRY NY VOLA AZY NANDRITRA NY EFA-TAONA BE IZAO: MPITOLONA, HONO, IZY:

Ny marina iray ary tokana ihany ary tsy mety maty mandrakizay. Ny Tantara, Tompoko, tsy azo ovana, n’inona n’inona filaza, n’inona n’inona atao dia mitoetra ho an’ny taranaka hangalan’izy ireo lesona. Hatreto aloha (Febroary 2016) dia ny mpitondra mihitsy ny minia tsy te-hahalala satria mihevitra ho eo am-pelatànany mandrikaizay io fahefana nampindramin’ny vahoaka azy io. Lasa manadino ny tranga rehetra izay niseho, ny fampanantenana nataony ary ny resaka ambony vavahady fotsiny izao. Mahay mitsara tena, manala tena, miala andraikitra sy manome tsiny ny hafa lava izao. Tsy izany no atao hoe Filoha voafidim-bahoaka, Tompoko!

Ity dosie ity ary dia fampahatsiahivana ireo teny nataon’Ingahy Hery Rajaonarimampianina, nanomboka izy kandida mpisolo-toerana hatramin’ity voalohan’ny taona 2016 ity. N’iza n’iza hanao be filaza hiaro azy dia tsy azo ovana ireo, tsy noforonina ireo fa dia Tantara mipetraka. Ireo no hitoetra mandrakizay ka hanaporofoana fa mpanao ronono an-tavy ity filoha ity ary mampiady ny samy Malagasy. Mitsangana izay mbola sahy misehoseho eny amin’ny aino aman-jery ka hiteny fa mpandainga i Jeannot Ramambazafy. Efa mitsara izao io Tantara io. Ka raha te-ho olona mpanakarena indrindra ao am-pasana ianareo (« les hommes les plus riches du cimetière »), anareo ny anareo.

Ho anareo tanora ankehitriny, ireo rankizy ny zavatra lehibe tsara haverimberina henoina sy jerena, izay noteneniny nanomboka ny taona 2013. Adidy sy andraikitra noraisiko satria mampahonena loatra ity Tanindrazana-tsika ity, rehefa tsapa fa ay marina fa Malagasy toa azy ihany no tena fahavalon’ny Malagasy. Voarakitra ato daholo ny fampanantenana poak’aty sy ny famitaham-bahoaka. Tsara noho boky izy ity. Hianaranareo ireo rehefa any ambany rangolahy ny tenako. Fa ny asako kosa hijanona eto an-tany ary mino aho fa hisy hanohy. Amin’ny taonako izao (62 taona), ny olombelona dia tsy matahotra izany fahafatesana izany. Fa asa raha handry am-piadanana manoloana ny zava-misy izay toa mbola hitohy. Mety hanangatra ihany aho… Misaotra indrindra ary tadidio fa masina ity Tanindrazana iainan-tsika sy ilevenan’ny ankamaroan-tsika ity. Tsy hisy vazaha na iray aza hiatrika izany fa aza mbola diso fanantenana amin’izany.

Jeannot Ramambazafy – 3 Febroary 2016

MBOLA MITOHY NY DELESTAGES LASA COUPURES AMIN'IZAO TAONA 2016 IZAO

TSY MISY RESAKA AVY ANY AMINY INTSONY IREO NOSY MALAGASY NILAZANY FA HIADIVANY MAFY NY HIVERENANY HO AN'I MADAGASIKARA

NATAONY DAHOLO NY FIHETSIKA REHETRA FAMBABONA NY FON'NY OLONA TANY ANINDRANA...

NANAO FIANIANANA FA HITANDRINA NY LALAMPANORENANA TOA NY ANAKANDRIAMASO. FA MBA AVY AIZA MOA RY KOKO ROGER SY JEAN RAVELONARIVO? TSY AVY AMINA ANTOKO POLITIKA MIHITSY ALOHA E!

HERY RAJAONARIMAMPIANINA, RISEE MONDIALE

Ajoutée le 16 févr. 2014

Décidément, il y a quelque chose qui cloche dans le royaume de l'imitation et de la personnalisation de l'accession au pouvoir... Regardez et écoutez bien la vidéo ci-dessus. Vous allez découvrir la véritable personnalité d'un président par accident. C'est en malgache ? Ben, ci-après le texte transcrit fidèlement et sa traduction en français. C'était bien avant le début de la campagne électorale du premier tour de la présidentielle d'octobre 2013.
« Tsy maintsy manao « rupture » aho, « mais dans la continuité ». Izay ny nolazaiko taminy (Ttf: Ny Filoha Rajoelina io). Izay zavatra rehetra mety nanahirana tamin'ny fisianao, ny andronao, ny andron-tsika, dia tsy maintsy tapahiko izany zavatra izany ! Izaho tsy olon'antoko, izay ny « force »-ko, Andriamatoa Prezidà, hoy aho. Tsy olon'antoko fa teknisianina no nahalalan'ny olona ahy, dia aleo aho hijoro amin'izay. Aza ampisaloranareo rehetra ny akanjonareo aho. Aza ampisaloranareo ny akanjon'ny Tgv, Aza ampisaloranareo ny akanjon'i Rakoto na io Rabe, na « parti » etsy, na « mouvance » etsy aho. Fa izaho izao no ilay mora hamidy...
Ny voalohany, tsy ny olona ; ny voalohany, tsy ny vola; ny voalohany, tsy ny "organisation" fa ny "COMMUNICATION".

TRADUCTION LIBRE
Je dois effectuer une rupture mais dans la continuité. C'est ce que je lui ai dit (au Président de la Transition, Andry Rajoelina). Tout ce qui a posé problème durant votre présence, durant votre direction, notre direction [à la tête de la transition], je dois en faire table rase ! Je ne suis pas un homme de parti, c'est ce qui constitue ma force, lui ai-je dit. Je ne suis pas un homme de parti mais les gens me connaissent en tant que technicien et je préfère m'engager comme tel. Vous tous, ne cherchez pas à me draper vos habits ; ne cherchez pas à me draper des habits du Tgv ; ne cherchez pas à me draper des habits de Rakoto ou de Rabe (Ndlr : nom aussi usuels que Dupont à Madagascar) ou d'un parti ou d'une mouvance. Car je me considère comme celui est facilement vendable...
[En matière de campagne électorale], l'important ce ne sont pas les ressources humaines ; l'important ce n'est pas l'argent ; l'important ce n'est pas l'argent mais c'est la COMMUNICATION.
Mais qu'en est-il dans la réalité ?

Le nouveau président de Madagascar, au micro de la Deutsche Welle, parle de lutte contre la corruption, de liberté d'expression et de la différence avec la période de Transition.

4X4 AVY ANY AMIN'I SAM PA, ILAY SINOA NOGADRAIN'NY FITONDRA SINOA SATRIA MANAO KOLIKOLY MAHATSIRAVINA AMIN'IREO MPITONDRA AFRIKANA SASANY

L'ETAT DE DROIT SELON HERY RAJAONARIMAMPIANINA: NON PAS UN PRINCIPE UNIVERSEL MAIS UN ENSEMBLE DE STRUCTURES...

Lors de l’émission « Envoyé Spécial » de France 2, diffusé le jeudi 30 avril 2015, le Président Rajaonarimampianina, a été à l’honneur des Rois du Plagiat. Commentaires des deux animatrices : le Président Hery Rajaonarimampianina n’a pas hésité à reprendre mot pout mot un des discours de Nicolas Sarkozy.

Hery Rajaonarimampianina: nanompa an-kitsirano ny vahoaka nifidy azy

Dia tena lasa misamboavoana tokoa ny fomba fijerin'ilay kandida laharana faha-3 rehefa injay lany Filoham-pirenena izy, ka na ny mikasika ny tranga rehetra nandritra ny fampielezan-kevitra ("campagne électorale") faharoa dia sahy nilaza izy fa izy no tena "rôle" ka ny fisiany mihitsy, hono, no nahatonga ireo solombavambahoaka Mapar ho voafidy tany amin'ireo faritra nandalovany. Ny zanak'olombelona, indrindra fa ny mpanao politika Malagasy, mora manadino.

Fa ny soratra dia mitoetra.
Ka ireto manaraka ireto ny valin-teny nataon'ilay Filoha "voafidim-bahoaka" tao amin'ny fandaharana "L'invité du zoma", tamin'ny 9 May 2014. Valin-teny azo raisina ho ompa mihitsy ho an'ny vahoaka nifidy azy. Ary dia ho hita eo tokoa ny tohin'ny raharaha satria mahatoky tena tanteraka ingahy Hery Rajaonarimampianina fa nety ary mety daholo izay nataony rehetra hatreto, "ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka". Na ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenena nanaovany fianianana fa ho hajainy toa ny anakandriamasony aza dia tsy nisy aminy, fa tena "ara-dalàna" daholo ny nataony. Asa raha fantany tsara tokoa va re ny vahoaka Malagasy. Ampahan'ilay fandaharana io ao amin'io video ambony io, fa ampy amin'ny fitsarana ny toetra anànan'ilay Filoha tokony tsy ho Filoha...
" Ny Mapar, tadidio koa, fa nanohana ahy, ary izaho nanohana azy. Aza adino fa tamin'ireo toerana nalehako niaraka tamin'ny Mapar -nisy enina ny renivoham-paritany nalehako- dia ny kandidan'ny Mapar lany daholo. Ny anankiroa aza, ny sasany, lany ".


Onitiana Realy: Ianao no nandany ny Mapar sa ny Mapar ny nandany anao ?
" Tsy niteny an'izany aho (in-droa), hoe izaho na izy. Tsy hitsara an'izay aho, fa izaho anie nanao fanadiadiana ara-teknika mahakasika izany. Sahy milaza kosa aho fa teo amin'izay nijoroako dia nampandresy ny kandidan'ny Mapar aho. N'inona n'inona ny zavatra miseho. Ka raha miteny isika androany hoe iza no manohana an'iza, dia hoy aho hoe: rariny raha misy Mapar izay mijoro ho nanohana ahy. Satria izaho no notahanany tamin'izany fotoana izany. Ny vondrona nanohana niaraka tamin'ny Prezidà Andry Rajoelina; fa ny notohanany dia Hery Rajaonarimampianina. Hery Rajaonarimampianina no eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, rariny loatra raha manohana an'i Hery Rajaoanarimampianina izy (Ttf : tsy ireo fa ry Maharante Jean de Dieu sy Johanita Ndahimananjary lasa minisitra ao amin'ny governemantan'i Kolo Roger). Izaho tsy manakana azy tsy hanohana an'ny Prezidà Rajoelina fa, amin'izao fotoana izao aloha, dia izay ny foto-kevitra niarahana. Nifampidinihina ange izany, tamin'izany fotoana izany e ! Eny an-dalàna eny moa miova ny zavatra samihafa, fa dia hoy aho hoe: tsy manome tsiny an'ireo olona ireo mihitsy aho, satria ny fanekena tamin'izany fotoana izany dia ny hifanohana ary amin'izao fotoana izao dia misaotra an-dry zareo aho, mazava ho azy ".

Ny tohiny moa dia ao anatin'ilay video ery ambony. Fa samia isika mianakavy mandini-tena eo anatrehan'ireo fanambarana rehetra ireo. Iray sy tokana ihany ny marina ary tsy ho faty na oviana na oviana. Hoy izy namarana ny teniny: "Mbola manana finoana aho f'efa tafa-petraka ny fototra, afaka miasa amin'izay amin'izao fotoana izao".
Dia ho hita eo izany ny ho tohin'ny tantara (izay tsy fanadino). Marihina fa nalefa tao aminy Tvm koa io fandaharana io ary tsy mivantana akory f'efa nomanina avy teny Iavoloha.
Jeannot Ramambazafy -10 May 2014

Jereo tsara mihitsy ny fihetsik'ilay filoha voafidy rehefa nanontanian'i Michel Ralibera fa mety misy ve ny "république des malettes". Ny lohany sy ny molony no ahafantarana fa olona mpandainga izy. Dia diniho amin'izay ny zava-misy taorian'io...

Fanontaniana tsotra no napetraka taminy :

“Herintaona androany no nandraisanao ny fitondram-panjakana, nanaovanao fianianana teo anivon’ny vahoaka. Azo lazaina ihany fa fotoan’ny bilan ihany izao. Négatif sa positif ny bilan-nao Andriamatoa Filoha?”

Izao ny valiny, amina fihetsika toa manamaivana sy madantsa mihitsy aza, toa olona nahazo toerana avo dia avo ka lasa misamboavoana be ihany :

“ Izaho tsy ilaza hoe 20/20. Fa hoy aho hoe: nanao isika, niezaka isika. Maso samihafa, angamba, sofina samihafa, angamba, nijerena sy nandrenesana ny zava-misy an, fa hoy aho kosa hoe: androso isika. Nandroso isika eo amin’ny zavatra izay natao. Eo amin’ny lafin’ny lalàna izay napetraka tamin’ny taona 2014 iny; eo amin’ny lafin’ireo azo lazaina hoe fanasaziana maro samihafa teo amin’i Madagasikara. Teo ny AGOA, teo ny MIGA, iza no tonga teto ny mpamatsy vola ? Nihena be, izao miverina izany zavatra rehetra rehetra izany. Hiteraka asa izany zavatra rehetra rehetra izany. Dia ho négatif kosa ve izany ? Izaho mba niantso anareo mpanao gazety hoe: mba jereo ihany koa ny asa izay vita, mandehana mitety an’ity Madagasikara ity ! Mandehana any Andapa mijery izay fotodrafitr’asa izay vita any; mandehana mankany Morombe mijery izay asa atao any; ny any Toliara, ny làlana izay atao any; fotodrafitr’asa izay atao eo amin’ny lafin’ny fambolena! Be dia be ny zavatra ho tokony jerena.

Izaho tsy miteny hoe dia nety araka ny nieritreretana azy daholo ilay izy, na tamin’ny fotoana tokony nanaovana azy daholo ilay izy. Fa hoy aho hoe: fampandrosoana ny firenena, ny rehetra no miaraka manao ilay izy. Ilay olona no miteny an’ireny (Ndlr: ny zava-misy marina toa ny délestages, tsy fandriampahalemana, ny vidim-piainana, ny saran’ny fitaterana, sns), mba anontanio azy koa: ny bilan-ko sy ny anao amin’ny maha-olom-pirenena aho: mba nanao ahoana amin’izay finiavako hampandroso ilay fireneko, amin’izay fitiavana ilay tanindrazako, amin’ilay fitsinjovako ilay fihavanam-pirenena… Manao ahoana ? Tokony mba mandini-tena ny rehetra eo anatrehan’izay ”.

TSY MISY IZANY KI-TRANO AN-TRANO IZANY, HONO E!

L'EAU A MONTE ! Voilà le scoop du siècle émanant du président élu du peuple, Hery Rajaonarimampianina, à la vu des inondations qui ravagent les environs immédiats de la ville d'Antananarivo, ce 27 février 2015.

Tsy avy tao amin'ny "Trésor", tsy avy tao amin'ny "Banque centrale". Ka avy aiza marina ny vola nividianana ireo ART 72-600 ireo r'ingahy Rajaonarimampianina ô !? Zon'ny vahoka malagasy ny mahalala izany. Ny vahoaka no tena "patron" fa tsy ianao izay hiserana ihany. Aoka hazava tsara izany ary tsy ho eo mandra-maty akory ianao sy ny forongonao. Toa lasa mandatsa ny vahoaka mantsy ianao izany.

Iavoloha, 19 juin 2015. Malgré la recevabilité de la requête des députés, par la HCC, Hery Rajaonarimampianina ose se justifier en affabulant comme un enfant devant les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers étrangers et malgaches. Quelle honte pour ce comptable, incompétent dans la gestion des affaires de l’Etat malgache!

MANGA ! hoy ingahy Hery Rajaonarimampianina misy "ressorts". Ny teo aloha ihany izany no miverina: mino fotsiny ihany... fa manga ny lokon'ny finoana ! Tena sao dia ianao Andriamatoa no ho mangana atsy ho atsy ?

LE PRESIDENT MALGACHE PARLE POUR NE RIEN DIRE! DE LA PHRASEOLOGIE SANS OBJECTIF PRECIS ET MENDICITE PERPETUELLE.

Miverina amin’ny tany gasy izany : tsy ilaina ny sonia, tsy ilaina izany Lalampanorenana izany ?!

Articles récents

Hébergé par Overblog